پایان نامه

c (3647)

دانشگاه هرمزگان دانشکده علوم انسانی گروه علوم اجتماعی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی عنوان: بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب) استاد راهنما: دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3648)

دانشگاه‌ کردستان دانشكده ادبیّات و علوم انسانی گروه جامعهشناسی پایاننامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعهشناسی عنوان بازنمایی اعتماد اجتماعیِ بیننسلی در سریالهای تلویزیونی: مطالعه موردی سریال ستایش استاد راهنما دكتر جمال محمّدی استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3632)

دانشگاه مازندران دانشکده شیمی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد شیمی آلی موضوع: بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3643)

تقدیم به همسر عزیزم آنکه در تاریکی ها، از روشنی ها به من آموخت ،سختی های راه را به جان خرید و باعث سربلندی من شد. شکرشایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3633)

دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته نانو مهندسی شیمی عنوان: بهینه سازی فرایند واجذب WF6 بر روی نانوجاذب NaF استاد راهنما: دکتر مرتضی اصغری استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3644)

دانشکده علوم کشاورزی رساله دکتری میوه کاری (فیزیولوژی و اصلاح) عنوان: اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپهای انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677 از: علی مومنپور استادان راهنما: دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3634)

دانشگاه کردستان دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی عنوان: اثر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات عمده زراعی (مطالعه موردی استان کردستان) پژوهشگر: سیده اسرا حسینی اساتید Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3645)

دانشکده فني و مهندسي گروه عمران بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتنهاي حاوي الياف پليپروپيلن استاد راهنما: دکتر يعقوب محمدي استاد مشاور: مهندس طاهر باهر طالاري توسط: حسن مصطفي زاده دانشگاه محقق Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3635)

تقديم تقديم به آستانه مقدسه حضرت معصومه (سلام الله عليها) كه يك بار ديگر توفيق پيدا كردم تا در جوار ايشان، به امر مقدس تحصيل بپردازم. تقدير و تشكر تمام سپاسم از آن كساني است Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3646)

پايان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- محیط زیست موضوع: بربر بررسي تهيه كود كمپوست ترکیبی لجن و زباله استاد راهنما: جناب آقاي دكتر اميني راد استاد مشاور: جناب آقاي دكتر تكدستان نگارش: عمران چمازي تابستان Read more…

By 92, ago